26 October 2007

The French do it better

Phildar catalogues
I relapsed into the temptation and ordered some more Phildar catalogues. They are just so great, even the crochet is explained so that a dummy like me gets it. What has long put me against crocheting is the vagueness of directions - if you're supposed to work in pattern and decrease or increase simultaneously, no one tells you how exactly to execute it. Phildar to rescue, they have charts for every size, how cool is that!
Phildar crochet instructions
Annoin taas periksi houkutukselle ja tilasin lisää Phildarin lehtiä. Ne on oikeasti ihan mahtavia, jopa virkkaus on selitetty tällaiselle palikalle sopivalla tasolla. En ole erityisemmin välittänyt virkkuutöistä, kun ohjeet ovat yleensä kohtuullisen epämääräisiä - jos on tarkoitus tehdä mallivirkkauksen mukaan ja kaventaa tai leventää samaan aikaan, niin kukaan ei kerro miten se tarkalleen tapahtuu. Phildar on toista maata, joka kokoon on omat piirrokset, vähäks siistiä!

No comments: